Detail karty

Health & My Body

Autor: Hana Slípková
Hodnocení:
Předmět: Cizí jazyky,
Trvání: 10 minut
Věk žáků: 4. - 5. třída, II. stupeň ZŠ,
Produkt: EduBase, TOGlic, ASUS Edu Class,
Počet žáků: třída (nerozhoduje)
Pomůcky: tablety/PC, aktivita Slovní hry PLUS

Cíl

Zkuste si to

Procvičit a upevnit slovní zásobu k tématu zdraví, lidské tělo, u lékaře, využití slovní zásoby ve větách (konverzace).

Příprava

V aktivitě Slovní hry PLUS si připravte sadu písmen, ze kterých žáci určitě sestaví různá slova ze zvoleného tématu (zdraví, lidské tělo, u lékaře). Jednoduše ji vytvoříte tak, že si sami na papír vypíšete několik slov a písmena z těchto slov použijete do tabulky. Každé písmeno bude v tabulce zastoupeno pouze jednou, žáci ho mohou použít opakovaně.

Ukázkovou sadu písmen k této aktivitě naleznete po přihlášení v Aktivity - Práce se slovy - Slovní hry PLUS - Moje sady - Dostupné sady - Anglický jazyk -> Health & My Body

Doporučuji nastavit v parametrech časový limit (např. 5 minut), jinak můžete hraním strávit i půl hodin. Připravenou sadu rozešlete na žákovská zařízení tlačítkem Odeslat.

Průběh

Po rozeslání aktivity se na všech žákovských zařízeních zobrazí stejná tabulka s písmeny. Učitel zadá úkol: "Ze zobrazených písmen sestavte co nejvíce slov, která se vztahují k tématu zdraví, moje tělo nebo konverzaci u lékaře."

Žáci sestavují slova - každé písmeno mohou použít opakovaně. Slova postupně odesílají a učiteli se průběžně zobrazují všechna přijatá slova v přehledné tabulce. Z tabulky lze vyčíst, kteří žáci sestavili slova nejrychleji, která slova jsou ojedinělá nebo naopak nejčastější, které slovo je nejdelší.

Po uplynutí časového limitu je možné zobrazit přehled výsledků na tabuli a vyhodnotit úspěšnost žáků.

Klepnutím na funkci "Vybrat a použít data" učitel vybere tolik slov, kolik je ve třídě žáků (zařízení) a přenese je do další aktivity - Slova a věty. Optimální je vybrat méně častá slova, na která si většina žáků nevzpomněla - tím zajistíte, že si je třída procvičí a zapamatuje. Četnost slov lze jednoduše zjistit v tabulce výsledků - přepnutím na záložku "podle slov".

Aktivitu opět rozešle na žákovská zařízení. Každý žák má nyní jedno slovo, které musí použít ve větě. Žáci postupně prezentují své věty před třídou.

Alternativy

  • Vybraná slova zobrazte na tabuli (lze pouze v portálu Toglic, případně je vypište na tabuli křídou/fixem) a žáci mají za úkol z nich vytvořit jednoduchou křížovku, jejíž tajenkou bude opět nějaké slovo z probírané oblasti.
  • Aktivitu lze po úpravě sady písmen využít k procvičení libovolného tématu.
Vypracováno v rámci projektu Cloud je budoucnost vzdělávání - Reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0034
Vytvořeno: 18/11/2015 Poslední aktualizace: 10/5/2016

Vaše hodnocení

Diskuze