Detail karty

Kolik příkladů sestavíš?

Autor: Hana Slípková
Hodnocení:
Předmět: Matematika,
Trvání: 10 min.
Věk žáků: 2. - 3. třída, 4. - 5. třída, II. stupeň ZŠ,
Produkt: EduBase, TOGlic, ASUS Edu Class,
Počet žáků: 4 a více
Pomůcky: aktivita Slovní hry PLUS, žákovská zařízení

Cíl

Zkuste si to

Procvičení základních početních operací s malými čísly. Hledání více řešení, ideální pro práci v malých skupinkách (2-3 žáci).  

Příprava

Zvolte z Úvodní obrazovky nabídku Aktivity - Práce se slovy - Slovní hry PLUS.

Zadejte čísla a znaménka operací, ze kterých budou žáci sestavovat matematické příklady. Využít můžete všech 16 polí nebo méně. Čísla zvolte tak, aby bylo možné nějaké příklady sestavit. Je vhodné zvolit časový limit (např. 5 minut) - jinak se hra může zbytečně protáhnout.

Sadu čísel a znaků, která je použita v této kartě naleznete v aktivitě Slovní hry PLUS - Uložené sady - Dostupné sady - Matematika - Kolik příkladů sestavíš?

Klepnutím na tlačítko Odeslat rozešlete na žákovská zařízení připravenou sadu čísel a znaků, všichni žáci vidí totéž.

Průběh

Učitel zadá úkol: "Ze zadaných čísel a znamének operací složte co nejvíce matematických příkladů."

Stanovte pravidla: např. max. počet prvků, výsledek musí být větší než 10, apod. Pozor - žáci mohou využívat čísla i opakovaně a skládat je "k sobě" (např. klepnutím 2x na číslo jedna vytvoří číslo 11). Tím se zvětší počet možných řešení. Můžete tedy na začátku stanovit podmínku, že žáci nesmí skládat čísla tímto způsobem.

Všichni žáci vidí stejné zadání. Žáci tvoří příkladya ty se na učitelském zařízení průběžně zobrazují. V přehledu okanžitě vidíte, kdo:

  • vytvořil příklad jako první,
  • má nejvíce příkladů,
  • má nejvíce originálních příkladů,
  • má nejoriginálnější příklad.... (v uvedeném příkladu to může být např: 3+2+5+3=14-8+7)
  • máte možnost klepnutím vyřadit špatně vytvořený příklad

Alternativy

Pro začínající počtáře lze využít pouze operace +/- a čísla do 20.

Starším žákům lze zadat vytváření rovností (např. 8+2=5+5) a zároveň nastavit podmínku např:

  • aby na každé straně rovnosti byly použity jiné operace (např. 8+2=5.2)
  • aby výsledek byl dělitelný 3
  • aby výsledek byl větší než 10 a menší než 20

 

Vypracováno v rámci projektu Cloud je budoucnost vzdělávání - Reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0034
Vytvořeno: 16/2/2015 Poslední aktualizace: 11/4/2016

Vaše hodnocení

Diskuze