Detail karty

Geometrie - rovinné útvary

Autor: Hana Slípková
Hodnocení:
Předmět: Matematika,
Trvání: 5 min.
Věk žáků: 4. - 5. třída, II. stupeň ZŠ,
Produkt: TOGlic, ASUS Edu Class,
Počet žáků: nerozhoduje
Pomůcky: tablety/PC nebo Interaktivní tabule nebo tištěné listy

Cíl

Zkuste si to

Zopakování pojmů z rovinné geometrie, zavedení pojmu deltoid, úvod do problematiky čtyřúhelníků

Příprava

Otevřete si www.TOGlic.cz a přihlaste se. Zobrazte si Aktivity - Práce se slovy - Křížovky a vytvořte si svou vlastní křížovku: Do řádků vložte slova a přidejte otázky (legendy) k jejich vyluštění (definici slova nebo obrázkovou nápovědu). Označte písmena, která budou tvořit tajenku - žlutě se zvýrazní. (Podívejte se, jak je to jednoduché) Pak svou připravenou sadu otázek a odpovědí (křížovku) uložte.

Nebo využijte již připravenou vzorovou křížovku, která je uložena jako Dostupná sada. Rychle si ji můžete zobrazit klepnutím na tlačítko "Chci si to zkusit" a okamžitě si ji vyzkoušet. (Registrace / přihlášení je nezbytné, je zdarma.)

Průběh

Průběh aktivity závisí na technickém vybavení třídy, ve které ji chcete použít.

Počítačová/tabletová učebna: Tlačítkem odeslat pošlete každému žákovi jeho vlastní křížovku a nechte je řešit ji individuálně. Na své obrazovce budete perfektně informováni o průběhu řešení jednotlivých žáků i o chybách, které dělají a na něž se můžete zaměřit.

Po vyluštění tajenky se můžete přepnout do aktivity Rychlá otázka (Aktivity - Průřezové aktivity - Rychlá otázka), zvolte si typ otázky NAKRESLI a aktivitu rozešlete. Nyní požádejte žáky, aby vám do formuláře nakreslili, co si myslí, že je deltoid.

 

Třída s interaktivní tabulí: Otevřete si křížovku ve svém účtu TOGlic a klepněte na tlačítko Zobrazit na svém zařízení. Na vaší obrazovce se zobrazí křížovka připravená k vyplňování. Teprve nyní zobrazte svou obrazovku na připojené interaktivní tabuli (aby žáci neviděli vaši přípravu a celé řešení křížovky). Nechte žáky řešit křížovku na tabuli. Případně si křížovku zobrazte i bez přihlašování - klepnutím na tento odkaz: https://www.toglic.com/cs/sdilej-aktivitu/588f41e153cd2/embed

TIP: Záleží jen na vás, zda žáci k vyplňování použijí klávesnici na obrazovce (řešení bude vyhodnocenou automaticky počítačem) nebo budou pomocí tužky doplňovat písmena do políček (vyhodnocení je na vás).

 

Třída bez hardware: Před hodinou si svou připravenou křížovku vytiskněte a rozdejte ji žákům. (Prohlédněte si PDF dokument)

Přiložené soubory

Vytvořeno: 30/1/2017 Poslední aktualizace: 30/1/2017

Vaše hodnocení

Diskuze