Detail karty

How many irregular verbs can you find?

Autor: Hana Slípková
Hodnocení:
Předmět: Cizí jazyky,
Trvání: 10 minut
Věk žáků: II. stupeň ZŠ, Střední škola,
Produkt: TOGlic, ASUS Edu Class,
Počet žáků: třída (nerozhoduje)
Pomůcky: tablety/PC, aktivita Slovní hry PLUS

Cíl

Zkuste si to

Upevnění učiva nepravidelných sloves, využití slovní zásoby ve větách (konverzace).

Příprava

Přihlaste se na TOGlic.cz. Zvolte Aktivity - Práce se slovy - Slovní hry PLUS. Připravte si sadu písmen, ze kterých budou žáci skládat nepravidelná slovesa v infinitivu. Každé písmeno bude v tabulce zastoupeno pouze jednou, žáci ho mohou použít z jednom slově opakovaně.

Využít můžete již připravenou sadu - kliknutím na tlačítko Chci si to zkusit. Stejná sada je uložena také v Dostupných sadách (u aktivity Slovní hry PLUS) ve složce Anglický jazyk.

Připravená sada obsahuje také 43 sloves, která se dají z uvedených písmen sestavit. To vám pomůže při vyhodnocování výsledků žáků v hodině. Pokud najdete další nepravidelná slovesa, můžete si je do zadání doplnit a sadu si uložit do Mojí hodiny.

Doporučuji nastavit v parametrech časový limit (např. 5 minut), jinak můžete hraním strávit i půl hodiny. Připravenou sadu rozešlete na žákovská zařízení tlačítkem Odeslat.

Průběh

Po rozeslání aktivity se na všech žákovských zařízeních zobrazí stejná tabulka s písmeny. Zadejte úkol: "Ze zobrazených písmen sestavte co nejvíce anglických nepravidelných sloves. Slovesa budou v základním tvaru (infinitivu)."

Žáci sestavují slova - každé písmeno mohou použít opakovaně. Slova postupně odesílají a učiteli se průběžně zobrazují všechna přijatá slova v přehledné tabulce. Z tabulky lze vyčíst, kteří žáci sestavili slova nejrychleji (dle pořadí žáků), která slova jsou ojedinělá (zeleně) nebo naopak nejčastější, které slovo je nejdelší (modrý pruh)....

U slov, která se shodují s námi připravenými "možnými odpověďmi", se zobrazí fajfka. Zde máte jistotu, že odpovědi žáků jsou správně. Slova, kde fajfka chybí, je potřeba zkontrolovat - může se jednat o chybu (překlep, gramatická chyba, pravidelné sloveso nebo něco úplně jiného :-) ale může jít také o správnou odpověď, kterou jsme neuvedli v "možných odpovědích".

Po uplynutí časového limitu je možné zobrazit přehled výsledků na tabuli a vyhodnotit úspěšnost žáků. Získáváte tak skvělou zpětnou vazbu, která slovesa žáci znají a která jsou méně známá a je potřeba s nimi dále pracovat.

 

Možný další postup (není nezbytný):

Klepnutím na funkci "Vybrat a použít data" vyberte tolik slov, kolik je ve třídě žáků (zařízení) a přenese je do další aktivity - Slova a věty. Optimální je vybrat méně častá slova, na která si většina žáků nevzpomněla - tím zajistíte, že si je třída procvičí a zapamatuje. Četnost slov lze jednoduše zjistit v tabulce výsledků - přepnutím na záložku "podle slov".

Aktivitu opět rozešlete na žákovská zařízení. Každý žák má nyní jedno slovo, které musí převést do Past simple a Past participle) a použít ve větách. Žáci postupně prezentují své věty před třídou nebo zapisují do sešitů.

Alternativy

  • DOMÁCÍ ÚKOL: Vygenerujte si odkaz na připravenou aktivitu a pošlete ji žákům mailem nebo ji nasdílejte na blogu, v Edmodu, na Facebooku apod. Zde je nezbytně nutné, aby připravená sada obsahovala "možné odpovědi" - tím zajistíte jistou interaktivitu úlohy. Žáci vám pak mohou oznámit, kolik možných slov našli (zeleně se zvýrazní). Pokud našli další slova, která se neoznačila zeleně, ale žák je přesvědčen o jejich správnosti, napíše je na papír a odevzdá. Tato slova musíte vyhodnotit - a třeba díky nim doplníte svou sbírku "Možných slov"
  • PRÁCE S CHYBOU: Vyberte slova (funkce Vybrat a použít data), která nesplňují zadání, a zobrazte je na tabuli (tkačítko Zobrazit na tabuli - musíte být přihlášeni na 2 zařízeních současně (např. telefon a interaktivní tabule) a aktivitu žákům posílat ze zařízení v ruce). Žáci mají za úkol přijít na to, co je na jednotlivých slovech špatného.
Vytvořeno: 2/11/2016 Poslední aktualizace: 18/11/2016

Vaše hodnocení

Diskuze