Detail karty

Irregular verbs jako hra bingo

Autor: Hana Slípková
Hodnocení:
Předmět: Cizí jazyky,
Trvání: 10 minut
Věk žáků: II. stupeň ZŠ, Střední škola,
Produkt: TOGlic, ASUS Edu Class,
Počet žáků: nerozhoduje
Pomůcky: PC/tablety/chytré telefony

Cíl

Zkuste si to

Procvičení a upevnění tvarů nepravidelných sloves v angličtině, okamžitá zpětná vazba pro učitele  

Příprava

Přihlaste se na portál TOGlic.cz. Z úvodní obrazovky si zobrazte Aktivity - Práce se slovy - Slovní bingo. Připravte si svou vlastní sadu úloh ve stylu:

  • otázka: write (past simple)   ->   odpověď: wrote
  • otázka: write (past participle)   ->   odpověď: written

Je nutné dát pozor, aby na 2 různé otázky nebyla stejná odpověď (př: put (past simple) = put, put (past participle) = put) - v tomto případě lze využít jen jednu z dvojice otázek.

Pokud zvolíte bingo 3x3, musí sada obsahovat 18 úloh. Pokud zvolíte bingo 4x4, bude vaše sada muset obsahovat 32 úloh.

Můžete využít již připravenou sadu, která obsahuje 32 otázek a odpovědí (bingo 4x4). Připraveny jsou dokonce 2 různé sady, abyste si hru mohli zahrát opakovaně a procvičili různá slovesa. (Úloha vychází z úrovně pre-intermediate). Připravenou sadu si zobrazíte klepnutím na jeden z odkazů:

Irregular verbs 1

Irregular verbs 2

Aktivitu byste neměli zobrazovat tak, aby žáci viděli na vaši obrazovku - pošlete ji ze svého počítače, tabletu nebo třeba chytrého telefonu.

Průběh

Přihlaste své žáky do TOGlicu pomocí vašeho PIN kódu a rozešlete na všechna žákovská zařízení připravenou aktivitu. Každý žák uvidí matici (3x3 nebo 4x4 pole - dle vaší přípravy) a v ní odpovědi na právě polovinu výsledků vámi připravených úloh.

Klepnutím na Poslat úlohu odešlete žákům první (náhodně zamíchanou) úlohu. Žáci ve svých maticích hledají správnou odpověď. Pokud ji označí správně, pole zezelená. Pokud označí špatnou odpověď, pole zčervená a po chvíli zase barva zmizí, aby mohli odpověď znovu využít v dalším kole.

Cílem hry je označit jako první celý řádek, sloupec nebo diagonálu zelenou barvou. Můžete se ale domluvit, že budete hrát delší variantu a vyhraje ten, kdo má vybarvené všechny čtverečky ve své matici zeleně.

Na svém učitelském zařízení průběžně kontrolujete, jak žáci odpovídají a kde dělají chyby. 

Alternativy

TIP 1: Uloženou sadu si můžete před odesláním libovolně upravit (např. vyměnit některá slovesa za ta, která máte probraná). Předpřipravenou sadu se svými úpravami si můžete uložit jako "Moji hodinu". Případně si vytvořte vlastní sadu a uložte si ji. Sadu si můžete vytvořit do libovolného předmětu :-)

TIP 2: Pro žáky, kteří s irregular verbs teprve začínají, je možné vytvořit jednodušší variantu: sadu, kde otázku tvoří české sloveso a odpověď jeho anglický překlad. Při hře žáci hledají anglické sloveso. Jakmile třída sloveso dohledá (jako učitel o tom máte přehled ve svém počítači), zeptejte se někoho, kdo sloveso ve své tabulce zrovna neměl (i to se z výsledků snadno dozvíte), jaká je správná odpověď a jaké jsou další dva tvary tohoto slovesa.

Připravenou sadu si můžete zobrazit a ihned použít.

 

Vytvořeno: 30/10/2016 Poslední aktualizace: 30/10/2016

Vaše hodnocení

Diskuze