Detail karty

Hlavní města Evropy

Autor: Hana Slípková
Hodnocení:
Předmět: Zeměpis,
Trvání: 15 minut
Věk žáků: II. stupeň ZŠ,
Produkt: EduBase, TOGlic, ASUS Edu Class,
Počet žáků: třída
Pomůcky: tablety nebo smartphony, mapa Evropy

Cíl

Zkuste si to

Upevnit si povědomí o hlavních městech Evropy a jejich geografické rozmístění na mapě.

Příprava

V aktivitě Slovní hry PLUS si připravte sadu písmen (využijte všech 16), ze kterých žáci budou sestavovat hlavní města evropských států. Je vhodné si nejprve několik měst sepsat na papír a pak do tabulky vpisovat písmena, ze kterých jsou tvořena. Takto si můžete připravit sadu, ze které žáci primárně složí jména měst méně známých, které je nutné více procvičit. Každé písmeno by v tabulce mělo být jen jednou, protože žáci mohou každé písmeno využít opakovaně. Písmena je vhodné zapsat všechna velká, aby kterékoliv z nich mohlo být počátečním písmenem názvu města.

Sadu připravenou pro tuto aktivitu naleznete po přihlášení v Aktivity - Práce se slovy - Slovní hry PLUS - Moje sady - Dostupné sady -> Z - Hlavní města Evropy. Klepnutím na tlačítko Zkuste si to si můžete připravenou aktivitu rovnou vyzkoušet.

Lze nastavit v parametrech časový limit, aby se hra zbytečně neprotahovala. Připravenou sadu rozešlete na žákovská zařízení tlačítkem Odeslat.

Pro další práci je vhodné mít ve třídě připravenou mapu Evropy, pomocí které si žáci zkontrolují své řešení.

Průběh

Všichni žáci na svých zařízeních uvidí po odeslání aktivity stejnou sadu písmen. Učitel zadá úkol: "Z uvedených písmen se pokuste sestavit co nejvíce názvů hlavních měst evropských států." Případně stanoví další podmínky (např. jména v 1. pádu, pouze české nebo i anglické/národní názvy, apod.) Všem žákům zároveň běží nastavený časový limit.

Žáci sestavují z uvedených písmen města a každé písmeno mohou použít opakovaně. Odeslaná slova se průběžně zobrazují učiteli v přehledu výsledků. Barevně jsou rozlišena slova unikátní a nejdelší. Klepnutím na některé slovo jej může učitel žákovi "neuznat".

Výsledky je vhodné žákům zobrazit až po skončení časového limitu, aby od sebe neopisovali. Nad přijatými slovy je možné debatovat, zda uvedená města jsou opravdu v Evropě a zda jsou městy hlavními. Pro tuto práci je vhodné se přepnout do zobrazení výsledků "podle slov".

V další fázi učitel vybere některá města pomocí funkce Vybrat a použít data a vybere aktivitu Slova a věty. V optimálním případě je vytvořených názvů měst více než žákovských zařízení. Pokud tomu tak není, požádá učitel žáky, aby nadiktovali ještě několik dalších a přímo je zapisuje do dalších políček Věta 1. Po odeslání aktivity se na každém žákovském zařízení zobrazí jedno město a žáci nyní mají za úkol sestavit na zemi z tabletů symbolickou mapu Evropy. Při tom spolu komunikují a řeší prostorovou představivost. Své řešení si nakonec zkontrolují při srovnání s mapou Evropy.

Alternativy

Při adekvátní úpravě sady písmen je možné aktivitu využít i pro další kontinenty.

Vypracováno v rámci projektu Cloud je budoucnost vzdělávání - Reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0034
Vytvořeno: 20/10/2015 Poslední aktualizace: 18/11/2016

Vaše hodnocení

Diskuze